Hulladék kezelés, hasznosítás

Hulladékok hasznosítása mindig jelen volt a társadalomban, kiegészítette a természetes lebomlási folyamatokat. Az ipari méretű hulladékhasznosítás azonban új keletű dolog,. A Hulladékgazdálkodásról szóló törvény fogalma szerint a hasznosítás a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználása.

A hulladék hasznosításának három módja lehetséges:

  • az újrafeldolgozás, amikor a hulladékot keletkezési állapotában ismételten felhasználják valamely termelési folyamatban,
  • a visszanyerés: amikor a hulladék valamely újra-feldolgozható összetevőjét leválasztják és alapanyaggá alakítják, illetve
  • az energetikai hasznosítás: amikor nem a hulladék hasznos anyagának, hanem energiatartalmának kihasználásával történik a felhasználás.

A hulladékhasznosítás három jelentős előnnyel jár:

  • megszünteti vagy mérsékli a környezetszennyezést,
  • csökkenti a természetes erőforrások felhasználását
  • energia megtakarítást jelent (a hulladék anyagokból származó másod-nyersanyag feldolgozás-általában kevesebb energia befektetéssel jár, mint az eredeti nyersanyag-feldolgozás).

Alapvető célunk a környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezésének elkerülése, a képződő hulladék mennyiségének csökkentése. Mindezek érdekében a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítására, a fogyasztás-termelés körforgásban való tartására törekszünk.